Kwaliteit

U krijgt 15 jaar garantie. Wij werken volgens SKG-IKOB certificatie, de keuringsinstantie aangesteld door de overheid.

We werken met gekwalificeerd personeel en beschikken over een geavanceerde isolatie systemen. Al onze na-isolatieproducten zijn voorzien van een KOMO attest. De na-isolatie werkzaamheden zijn voorzien van geattesteerde isolatiematerialen en systemen.

Er worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd bij de uitvoering zijnde werken. Deze controles zijn onaangekondigd en richten zich op de uitvoering, de bekwaamheid en de normen en eisen van de beoordelingsrichtlijnen.

Jansen Isolatie  B.V. geeft voor spouwmuur en kruipruimte isolatie 15 Jaar garantie op de uitgevoerde werkzaamheden conform het Jansen Isolatie garantie.

Jansen Isolatie B.V. is aangesloten bij de VENIN, de vereniging waarin na-isolatiebedrijven zich hebben gebundeld. VENIN is de vereniging die er mede voor dient zorg te dragen dat het vakmanschap op hoog niveau blijft en de kwaliteitsbewustheid uitdraagt. VENIN doet dit door het verstrekken van informatie over isolatie in het algemeen en de daaraan verbonden kwaliteitsaspecten. Lidmaatschap kan slechts worden verkregen als aan bepaalde toelatingscriteria wordt voldaan. Waaronder het beschikken over het KOMO-Procescertificaat, aangesloten zijn bij SKG-IKOB, betrekking hebbend op na-isolatiewerkzaamheden en werken met geattesteerde isolatiematerialen of -systemen er vanuit gaande dat er met eigen personeel wordt gewerkt, welke door ons zijn opgeleid. Uiteraard profiteert u hiervan. Door te kiezen voor een bij VENIN aangesloten bedrijf weet de klant dat er gewerkt wordt met een vakkundig, kwaliteitsbewust, ervaren en gekwalificeerd bedrijf.
VENIN heeft ook haar geschillenregeling geintroduceerd. De regeling is bedoeld voor particulieren en VVEs ( vereniging van eigenaren die een geschil met een beide de VENIN aangesloten isolatiebedrijf. Meer informatie: www.venin.nl/Geschillenregeling.html

Certificeringen, erkenningen, algemene voorwaarden en boorpatroon