Veel gestelde vragen

spouwmuurisolatie?

Wat is de richtprijs per m² om de spouw te laten na-isoleren?

De prijs is variabel en hangt af van vier factoren die wij tijdens de isolatiecheck  met u bespreken. Het aantal m², de hoogte, toegankelijkheid, de spouwbreedte.

Aan welke condities moet  mijn pand voldoen om de spouw te laten na-isoleren?

Er moet aan  alle voorwaarden voldaan zijn om met het juiste product een naadloze na-isolatie aan te brengen. Denk hierbij aan voldoende spouwbreedte en of de spouw zuiver is, een gesloten binnen- en buitenblad, de aanwezigheid van spouwankers of kozijnankers, de juiste  bouwmaterialen  (binnen en buiten). Vervolgens moeten de kozijnen perfect aansluiten op het metselwerk. De muren moeten vrij zijn en de te isoleren muren bereikbaar. Jansen Isolatie zal u bijstaan in het juist inschatten van de situatie. Elk pand is anders en heeft specifieke aandachtspunten.

Hoe worden de  gaatjes gedicht die geboord worden bij na-isolatie?

Om de isolatie materiaal in uw spouwmuur te blazen, boren we gaatjes van 20-18 mm in een bepaald patroon op de punten waar de voegen elkaar kruisen. Eens de spouwmuurisolatie aangebracht is, voegen we deze boorgaten zorgvuldig dicht . Het verschil voor of na de isolatiewerken ziet u bijna niet. ( het blijft reparatie )

Hoe weet je zeker dat de hele spouw gevuld is?

De isolatie materiaal wordt in een kleine hoeveelheid met een grote hoeveelheid lucht ingeblazen, aangezien we met een grote druk inblazen kan een complete vulling gegarandeerd worden. ( Jansen Isolatie B.V. is gecertificeerd )

Krijg ik last van condensatie?

Condensatie is geen rechtstreeks gevolg van na-isoleren. Want u kan uw woning namelijk nooit ‘overisoleren’. Het is wel belangrijk dat u voldoende ventilatie voorziet. Dat is de echte oorzaak van condensatie. In een goed geïsoleerd woning  is dit des te belangrijker. Want hoe beter het geïsoleerd is, hoe minder verse lucht er door spleten en kieren binnenkomt.( doorluchten van u woning is belangrijk )

Wat met kieren en gaatjes in mijn muur?

Op zich kunnen deze weinig kwaad. In geval van kleine kieren of gaten gaat men enkel tijdens het inblazen wat stof naar binnen (of buiten) krijgen. Zodra men stopt met inblazen of wanneer de spouw volledig gevuld is verdwijnt ook het stof ( waas van de lijm.) Opletten bij bv meterkasten en zolders.

Buitenwanden van gebouwen moeten kunnen ademen. Maakt na-isolatie met onze isolatie materiaal dat onmogelijk?

In gebouwen migreert vocht door de muren naar buiten. Dit is een normaal proces. De hoeveelheid vocht die in de vorm van waterdamp door de wanden afgevoerd wordt, bedraagt zelden meer dan 2 % van de totale hoeveelheid vocht. De rest wordt door ventilatie naar buiten afgevoerd. Na-isoleren heeft daarom nauwelijks invloed op het vochtgehalte van de binnenlucht.

Isoleert een luchtspouw (dus zonder isolatiemateriaal) op zichzelf al goed?

Nee ! Een stilstaande luchtlaag isoleert inderdaad goed. Maar de lucht in de spouwmuur is voortdurend in beweging vanwege  spleten, kieren en kleine openingen in het metselwerk . Daarom is het wel degelijk van belang om (extra) spouwmuurisolatie te voorzien.

Mag je de spouw volledig opvullen met isolatiemateriaal?

Uiteraard. De spouwmuur na-isoleren met onze isolatie materiaal levert geen problemen op, als het gebeurt door een deskundige, eerlijke firma. Jansen Isolatie B.V. voert steeds een diepgaande controle uit alvorens de werken te starten, en mochten er tijdens deze controle gebreken aan het licht komen dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Voorkomen is in dit geval beter dan genezen!

Waar moet ik aandacht aan besteden alvorens na te isoleren?

Het is erg belangrijk dat de te isoleren oppervlakte volledig dicht is. Gaten en kieren in het buiten- en binnenblad zijn te vermijden. Bv meterkasten, zolders, kruipruimtes en afvoeropeningen.

Gaat de isolatie materiaal niet verzakken op lange termijn?

Dit is eigenlijk uitgesloten, door de hoge inblaasdruk en verlijming wordt een zeer compact geheel verkregen dat, zelfs niet onder zijn eigen gewicht gaat wegzakken. Zelfs al zou men een gat maken in binnen- of buitenspouwblad blijft het materiaal vrij goed op zijn plaats.

Is onze isolatie materiaal een brandbaar materiaal?

De Plus parel is brandvertragend. Op de EPS parels is een CE keurmerk van toepassing, anders mag deze niet verkocht worden. Voor de spouwmuurisolatie in de bouw zijn een aantal EN normen van toepassing, waar het ministerie van VROM toezicht op houd.

Wat moet als eerst gebeuren ? kozijnen vervangen of  na-isoleren ?

Vervang eerst de kozijnen en voorzie dan pas de na-isolatie van de spouwmuren. Zo kan het isolatiemateriaal naadloos aansluiten rond de kozijnen. Naadloze spouwmuurisolatie is de beste garantie op een kwalitatieve uitvoering en een aangenaam comfortgevoel.

Kan ik een pand met geverfde gevels ook na-isoleren?

Dat kan als de dampdoorlatendheid van uw buitenblad gegarandeerd blijft. Bij geverfde muren het etiket van de gebruikte verf overhandigen aan onze adviseur, voor bewijs dampdoorlatendheid. Onze adviseur staat u bij in het beoordelen van uw gevel.

Ik heb al isolatieplaten in de spouw. Is het mogelijk om nog extra na te isoleren?

Dit is mogelijk als de bestaande platen goed vastgemaakt zijn aan het binnenblad en indien er een vrije ruimte is van minimaal 4 centimeter.

Kan ik kiezen om slechts een gedeelte van mijn gevels te na-isoleren?

Dit kan niet. Wij staan voor de naadloosheid van uw isolatie. Bovendien willen we geen koudebruggen ontwikkelen in de bestaande situatie doordat sommige muren wel en andere niet voorzien zijn van na-isolatie.

Wat met koudebruggen?

Bestaande koude-bruggen kunnen wij niet wegwerken. De kans bestaat dat koude-bruggen verminderen indien de bestaande spouw wordt geïsoleerd. ( geen garantie )

Wanneer is na-isoleren van de spouw niet mogelijk?

  • Bij een spouwmuur met problemen van regendoorslag.

  • Als de buitenmuur is afgewerkt met een dampremmende laag (bv. geglazuurde bakstenen, niet-dampopen verven).

  • Als de buitenmuur is opgetrokken in betonstenen met een door en door open structuur.

  • Als de spouwbreedte kleiner is dan 4 cm.

  • Als er bijv. wol of pur in de spouw bevindt.

Na- Isolatie ook bij nieuwbouw?

Ja zeker, er wordt tegenwoordig steeds meer gedaan. Prijstechnisch voordelig.

Hier zijn de voordelen: geen aanvoer- en opslag verlies, geen rommel op de bouwplaats, geen diefstal van platen en dekens, een optimale vulling van de spouwmuren, geen snijverlies, geen knip en paswerk bij ramen en deuren, betere afdichting bij ramen en deuren en de metselaar wordt niet gehinderd door dekens/platen in de spouw.

Wat is verstandig ? Eerst na-isoleren of eerst buitengevel isolatie ?

Eerst na-isoleren en daarna buitengevel isolatie, zo voorkomt u circulatie in de spouwmuur. Doet u dit niet dan heeft buitengevel isolatie niet veel zin.